Školní družina

Školní družina je součástí Základní školy Dobré. Kapacita družiny je 30 dětí v jednom oddělení. Sídlo družiny je v budově čp. 2. K dispozici je samostatná třída, podle rozvrhu hodin v případě potřeby i další. Děti můžou navštěvovat i tělocvičnu v obecním domě.

Hlavní vychovatelka Petra Netíková

O děti se dále starají asistentky Věra Stodůlková, Marie Piskorová, Vendula Poláčková a Dis. Líza Peřinová.

Provoz družiny:

Ranní: 6:00 - 7:00

Odpolední: 11:15 - 16:00

Kontakty: 

+420 720 204 599 netikova@zsdobre.cz