Školní družina

Školní družina je součástí Základní školy Dobré. Kapacita družiny je 30 dětí v jednom oddělení. Sídlo družiny je v budově čp. 2. Školní družina disponije vlastním prostorem pro jedno oddělení, druhé oddělení využívá prostory třídy. Děti můžou navštěvovat i tělocvičnu v obecním domě.

Vychovatelky Alena Dostálová, Věra Stodůlková a Mirka Havránková

Kriteria pro přijetí do družiny ZŠ Dobré pro školní rok 2023/24

 

Provoz družiny:

Ranní: 6:00 - 7:00

Odpolední: 11:05 - 16:00

Zápisní lístek do družiny pro školní rok 2023/24

Kontakty: +420 720 204 599, dostalova@zsdobre.cz