www.zsdobre.cz

Novinky

novinka9066(28.09.2020)
Změny v rozvrhu na úterý 29.9.2020více...
novinka9057(23.09.2020) Nástěnka s informacemi
V menu nástěnka začínáme dávat informace o škole a připravovaných akcích. Tak ji sledujte. První dva příspěvky se týkají dvou zajímavých akcí - podzimním bazárku a přednášky nejen pro rodiče - bezpečně v kyberprostoru.více...
novinka9056(23.09.2020) Ředitelské volno 25.9.2020
Vážení rodiče, v souvislosti s doporučením ministra zdravotnictví ČR ke zklidnění současné epidemiologické situace vyhlašujeme na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno. V případě naléhavé potřeby nabízíme pro žáky 1. - 5. ročníku pobyt ve školní družině, a to od 6.00 do 16h. hod.více...
novinka9046(18.09.2020) Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)
Pokud vaše dítě trpí chronickými respiračními obtížemi (astma, alergie), škola může žádat o potvrzení, že se v případě kašle atd. nejedná o infekční onemocnění. Čestné prohlášení sepíše zákonný zástupce, nemusí ho potvrzovat lékař. Prohlášení může být doplněno kopií zprávy z odborné poradny, kam děti s tímto onemocněním docházejí.více...
novinka9045(17.09.2020) Roušky i ve třídách
Od pátku 18.9.2020 jsou podle nařízení Ministerstva zdravotnictví povinné roušky ve všech prostorách školy, tzn i při výuce ve třídě. prosíme tedy, aby děti roušky měly 2x a k dispozici měly i sáček na použitou roušku. Platí pro 5. - 9. ročník. Pro první stupeň platí pravidla vyhlášená 10.9.2020.
novinka9028(09.09.2020) Roušky ve vnitřních prostorách
Upozorňujme žáky i jejich zákonné zástupce, že s účinností od 10. 9. 2020 platí povinnost nosit roušky po dobu pobytu žáků ve společných prostorách (chodby, toalety, šatny, prostranství před budovami školy). Děkujeme za pochopení a budeme dále aktualizovat.

Mapa