Zaměstnanci

Zaměstnanci naší školy:

Ředitelka školy: Mgr Blanka Rašková  
Zástupce ředitele: Mgr Luděk Preininger  
Vedoucí vychovatelka: Alena Dostálová  
Pověřenec GDPR: Petra Šitinová  

Třídní učitelé:

1. ročník Mgr Dita Michlová  
2. ročník Mgr Blanka Kubcová  
3. ročník Mgr Blanka Kubcová  
4. ročník Mgr Ivana Pejskarová  
5. ročník Mgr Ivana Pejskarová  
6. ročník Bc Veronika Janoušková  
7. ročník Bc Petra Novotná  
8. ročník Mgr Luděk Preininger  
9. ročník Bc Jan Šimek  

 

Bez třídnictví:

Mgr Ivana Moravcová Matematika, výtvarná výchova
Mgr Alena Skálová Tělesná výchova, přírodopis, zeměpis, výchova ke zdraví
Bc Martin Zelený Anglický jazyk, Informatika
Věra Jurášková Výtvarná a hudební výchova
Mgr Marcela Michková Matematika, Fyzika, Chemie, Výtvarná výchova

Asistenti pedagoga:

Vendula Poláčková
Dis. Líza Peřinová
Lenka Vacková
Jana Poláčková
Věra Stodůlková
Monika Hartmanová
Marie Piskorová