Zaměstnanci

Zaměstnanci naší školy:

Ředitelka školy: Mgr Blanka Rašková  
Zástupce ředitele: Mgr Luděk Preininger  
Vedoucí vychovatelka: Petra Ježková  
Pověřenec GDPR: Petra Šitinová  

Třídní učitelé:

1. ročník Mgr Dita Michlová  
2. ročník Mgr Blanka Kubcová  
3. ročník Mgr Blanka Kubcová  
4. ročník Mgr Ivana Pejskarová  
5. ročník Bc Veronika Kleinerová  
6. ročník Bc Petra Novotná  
7. ročník Mgr Luděk Preininger  
8. ročník Bc Jan Šimek  
9. ročník Mgr Marcela Michková  

 

Bez třídnictví:

Mgr Ivana Moravcová Matematika
Ing Martin Peřina Fyzika, člověk a svět práce
Mgr Alena Skálová Tělesná výchova, přírodopis, výchova ke zdraví
Bc Martin Zelený Anglický jazyk
Věra Jurášková Výtvarná a hudební výchova

Asistenti pedagoga:

Vendula Poláčková
Dis. Líza Peřinová
Lenka Vacková
Jana Poláčková
Věra Stodůlková
Monika Hartmanová
Marie Piskorová