Preventivní programy květen 2021

Přehled preventivních programů:

Preventivní programy online v platformě Teams pod vedením týmu metodiků prevence při PPP a SPC KHK.

Odkaz na připojení:

26. 4. 2021 Emoce I. v 9h pro 5.r.

26. 4.          Emoce I. v 11h pro 6.r.

27. 4.         Kyberprostor II. V 9h pro 7.r.

27. 4.         Kyberprostor III. V 11h pro 8.-9.r.

NOVÉ

3. 5. náhradní termín Emoce I. pro 5.r. 3. 5. v 11h

  3. 5. emoce I. pro 4.r. v 9h

10. 5. Emoce II. pro 5. - od 9h, 6. r.  - od 11h 

13. 5. Kyberprostor 3 pro 7. ročník, od 9h

18. 5. Emoce 2 pro 4. ročník od 9h.

Cíl :

Emoce I. - zprostředkovat dětem vědomí pospolitosti a zároveň se věnovat tématu emocí – prožívání jednotlivých situací z různých úhlů pohledu. Dozvědět se, jak se mají a znají a jak mohou prožívat různé situace.

Emoce II. – Jak se vyrovnat se vztekem 

Cíl programu: Zprostředkovat dětem vědomí, že emoce jsou v pořádku, ale není výhodné být často naštvaný, protože nám to zasahuje organismus a může nám to poškozovat nejen tělo, ale i vztahy s druhými lidmi.

Kyberprostor II. – předat žákům informace o hoaxech, dezinformacích a fake news, které se objevují a šíří v kyberprostoru. Žáci se naučí, jak tyto skutečnosti rozpoznávat. Dozvědí se, na co si dávat konkrétně pozor i jak se proti výše uvedeným fenoménům co nejvíce chránit.

Kyberprostor III. – zprostředkovat dospívajícím informace o sextingu a kybergroomingu. Co tyto pojmy znamenají, jak se chovat v případě, že někdo takový materiál posílá, přeposílá nebo uchovává. Rozebrání konkrétních případů a možnosti, kde mohou žáci najít případnou pomoc.A že intimita je něco velmi osobního, co by si měl každý z nás chránit.

Pravidla setkávání pro žáky