Kontakty ŠPP

Metodik prevence - Mgr. Kateřina Guldánová

Výchovný poradce, kariérové poradenství - Mgr. Luděk Preininger

Výchovná poradkyně, speciální pedagog - Mgr. Petra Novotná

Doporučení, metodiky a webové stránky k psychické podpoře:

PPP a SPC HK www.poradenstvikhk.cz

Orgán soc.právní ochrany dětí Dobruška 777 418 262,777 418 256, 602 491 617

Linka bezpečí 116111

Linka důvěry 777 715 215, 241 484 149  Linka důvěry HK 495 273 259, Linka důvěry Náchod 800 155 555

Centrum pro zneužívané a týrané děti 541 235 511, 608 118 088

Linka Centra Locika pro děti ohrožené domácím násilím 734 441 233

Dětské krizové centrum -NOMIA HK (nomiahk.cz) sociální služba pro oběti domácího násilí, 606824 104

Opatruj se! (web, Národní ústav duševního zdraví)

Dada-info.cz pomoc při řešení závislostí žáků na digitechnologiích)

Psychologická pomoc NPI (web, NPI)

Doučování (studenty ped.fakult -web, NPI)