Plavání

 

Vážení rodiče,

od 9.září 2021 se žáci 1.-5.ročníku zúčastní plaveckého kurzu v Dobrušce. Žáci 2. a 3. ročníku mají základní výuku plavání, žáci 1., 4. a 5. ročníku mají přípravnou a zdokonalovací výuku plavání. Celkové náklady na plavání činí pro 2. a 3.ročník 1630,- Kč a pro 1., 4. a 5. ročník 1150,- Kč. Příspěvek rodičů na plavecký výcvik bude vybírán ve výši 500,- Kč na dítě (doprava je hrazena školou, zbytek nákladů hrazen z ONIV a OÚ). Zjistěte si prosím, jaký druh potvrzení vyžaduje zdravotní pojišťovna Vašeho dítěte a podle toho lze platbu 500,- provést hovově u třídních učitelů či převodem na č.ú.: 162113323/0600 (do poznámek napište jméno a příjmení žáka). Plavecká výuka bude probíhat každý pracovní čtvrtek v délce trvání 10 lekcí po 90 minutách. Předpokládaný odjezd od školy v 7.25 hod. Návrat předpokládáme v 10.15 hod, na 4.vyučovací hodinu.

Žáci si na plavání připraví: plavky, ručník, mýdlo, hřeben. Vše bude řádně označeno v igelitové tašce. Za nepodepsané věci neručíme. Plavecká škola doporučuje ponechat cenné věci doma.

Plavání probíhá v rámci TV. Pokud se Vaše dítě nebude moci zúčastnit plaveckého výcviku ze zdravotních důvodů, žádáme potvrzení rodiče. Žáci pak jsou povinni docházet na výuku do školy. Pokud nebude dítě plavat v průběhu plaveckého výcviku, je nutná písemná omluva. Nárok na vrácení kurzovného má žák, který chyběl více než 60 % výuky ze zdravotních důvodů. Nutné potvrzení lékaře. Vrací se pouze poměrná část.