Virtuální výstava dýní a dýňáků

           Michalka a Matyášek Kotkovi

   Dýně od Filipa Poláčka                        Dýně od Čtvrtečků                       Dýně  Michalky a Matyáše Kotkových 

   

                                                                                                      Dýňáci Matěje Štěpána

     

Dýňák Jirky Nováka                       Dýňáci Natálie Zangeové                         František Nebojsa Ely Janouškové

     

   Máťa a Miki Preiningerovi                            Dýňák Honzíka Dusbaby           Dýňák Jirky Poula