Důležité informace

Webnode

Tento týden budou velké změny v rozvrhu 2. stupně

19.06.2016 10:49
Vzhledem k probíhajícímu ozdravnému pobytu našich dětí budou tento týden změny. Proto jim věnujte patřičnou pozornost.

V pondělí 20. 6. 2016 na florbal v letošním školním roce naposledy.

18.06.2016 12:05
Děti v tomto termínu čeká závěrečný turnaj, který bude společný pro obě skupiny - tzn. 1. - 5. třída. Začínáme ve 13:00, konec ve 14:30. Nejstarší děti normálně od 14:30.

Páťáci Páťákům

15.06.2016 08:15
Tradiční společná akce naší školy, školy z Podbřezí a Bílého Újezda se koná již tento pátek. Za doprovodu žáků 8. ročníku půjdeme pěšky na "Skalku", zde se uskuteční kulturně-sportovní dopoledne a auty se vrátíme na oběd. Vybavení: Sportovní oblečení, pláštěnka, svačina. Sraz v normálním čase ve...

Prosíme rodiče, aby záznamy, vzkazy a informace uvedené v Žákovské knížce vždy podepisovali.

02.05.2016 09:29

Na druhém stupni máme v šatně uzamykatelné skříňky

10.04.2016 09:49
Během následujícího týdne bude dětem do užívání svěřena uzamykatelná šatní skříňka. Pravidla užívání v sekci Pro rodiče - Dokumenty, nebo zde

Ples 2016

11.03.2016 15:04
V sobotu 27. 2. 2016 jsme ve spolupráci se SRPD a SK Dobré uspořádali 22. ples naší školy.  Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na přípravě, průběhu a úklidu podíleli. Učitelům, vychovatelkám, rodičům, sponzorům, obsluhám na baru, šatnářům, kapele i našim dětem. Díky vaší pomoci...

Humanitární sbírka ve škole

25.10.2015 21:09
Humanitární sbírka   I v letošním školním roce se naše škola zapojila do humanitárních sbírek. Od pondělí budeme nabízet dětem upomínkové předměty pro organizaci Chrpa (hiporehabilitace, hiporehabilitační centra - koně, jízda na koni při zdravotních problémech dětí i dospělých) a Fond...
Záznamy: 1 - 7 ze 13
1 | 2 >>

Rozsvícení stromu - poděkování všem

29. 11. 2015 jsme na návsi v Dobrém společně rozsvítili vánoční strom. Počasí sice příliš nevyšlo, ale nakonec se snad celá akce povedla. 

Na plakátech akce bylo uvedeno, že případný výtěžek z celé akce bude poslán na konto nadace Dobrý Anděl. Na vědomí všem tedy dáváme vědět, že vybraná částka

 

1854,- 

 

byla beze zbytku odeslána.

 

Děkujeme všem za účast.

 

Speciální poděkování patří dětem, vedení a učitelkám ze školky i školy za přípravu a realizaci vystoupení a doprovodného programu, klubu žen obce Dobré za realizaci doprovodného programu, obci Dobré za finanční záštitu akce, SDH Dobré a o.s. Beseda Val za zapůjčení nezbytného materiálu, členkám a členům FBC Dobré za přípravu a zdárný průběh celé akce, pekárně Beas Lično za občerstvení pro vystupující děti, J. Kárníkovi za ozvučení kulturního programu, pohostinství u Kárníků za prostory na výstavu betlémů a všem vystavovatelům betlémů i těm, co pomáhali s přípravou výstavy.

Vítejte na našem webu

Zde se dozvíte všechny potřebné informace o běhu naší školy.

Jsme partnery projektu: Multimediální první pomoc pro pedagogy -  více informací zde a také  v odkazu  na e-role patrnera

Přínosy pro naši školu:

•Kvalitní a lehce dostupné informace na webu projektu
•Odborná pomoc s důležitým životním tématem
•Vybavení audiovizuální a výpočetní technikou
•Inspirace do výuky

  Byli jsme úspěšní jako žadatelé o evropské finanční prostředky v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prioritní osa Počáteční vzdělávání, oblast podpory zvyšování kvality ve vzdělávání) a společně se ZŠ Podbřezí a ZŠ a MŠ Bílý Újezd realizujeme projekt nazvaný „Kvalitně na vesnici“. Více o projektu ZDE

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Stali jsme se úspěšnými žadateli o evropské finanční prostředky v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizujeme Výjezd do Anglie a čtenářské dílny v rámci výzvy č. 56

Stali jsme se úspěšnými žadateli o evropské finanční prostředky v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a získali jsme prostředky na zkvalitnění výuky pracovních činností v rámci výzvy č.57.


 

 

Pozvánka na akce pořádané školou

Nebyly nalezeny žádné záznamy.