Informace k výuce od 3.5.2021

Výuka od 1. 9. 2021

Testujeme 1.9.(1.ročník 2.9.), 6.9. a 9.9. 2021 (dle manuálu MŠMT). Do konce testování se budeme snažit o co největší homogenitu skupin.

Družina 1. 9. 2021 - 6:45 - zahájení. Po ukončení zahájení školního roku (cca 10h) - 16h.

             2.9. 2021 6:00 - 16:00. Dopolední vyučování do 11:15.

Všechny třídy se vzdělávají prezenčně.

Manuál MŠMT k provozu škol a testování od1.9.2021

 

Testování:
Přítomnost dítěte na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování popř. certifikátem o ukončeném očkování popř. potvrzením o prodělání nemoci covid ve stanovené lhůtě (180 d.)

Pokud nedojde k nějaké změně, testujeme testy Genrui

Instruktážní video

Instruktážní leták

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Návod na registraci k PCR testu

 

 

Školní družina:Školní družina bude probíhat při zachování homogenity třídních kolektivů 6 - 16h.

 

 

 

Informace k testování - leták pro rodiče

Informace k testování - leták pro žáky

Podrobné informace web MŠMT

Zpátky do školy - web - informace k testování