Informace k výuce od 3.5.2021

Výuka od 17. 5. 2021

 

Všechny třídy se vzdělávají prezenčně.

ROZVRH HODIN OD 3. 5. 2021

Rozvrh hodin od 10. 5. 2021

Rozvrh hodin od 17.5.2021

Rozvrh hodin od 31.5.2021

Další podrobnosti  v dokumentu 1. fáze otevírání škol a režimových opatření (odkaz zde).

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Rozvrh:
Prezenční výuka podle výše uvedeného rozvrhu hodin.  

Roušky: 
Žáci v prezenční výuce musí používat zdravotnickou obličejovou masku (min. 3 vrstvá chirurgická rouška nebo případně respirátor FFP2) po celou dobu výuky (mimo konzumace jídla).

Testování:
Přítomnost dítěte na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

Testování žáků bude probíhat při prvním vstupu do školy (v pondělí) u dětí v 1. - 5. ročníku, u tříd druhého stupně i ve čtvrtek, vždy pod vedením pedagogického pracovníka a podle časového harmonogramu (informace předá třídní učitel nebo na těchto stránkách).

 Pokud žák přijde jiný den, bude otestovám při svém prvním příchodu do školy. Pro testování naše škola obdržela testy LEPU MEDICAL - leták.
Video testování ve škole – LEPU testy

Od 26. 4. 2021 testujeme testy Singclean. Instruktážní video zde

Pokud se žák testování nezúčastní, hodiny mu budou započítány jako omluvená absence a škola mu poskytne vzdělávací podporu formou zaslání probíraného učiva na prezenční výuce.

Všem žákům I.stupně (včetně 4. a 5. ročníku), jejichž zákonní zástupci jsou ve vybraných profesích (zdravotníci, učitelé, zaměstnanci bezpečnostních složek) bude umožněna osobní přítomnost ve školní družině. Zájemci se nahlásí na mail : netikova@zsdobre.cz.

TESTOVÁNÍ DĚTÍ PROBĚHNE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO ROZPISU:

Děti navštěvující ranní družinu budou otestovány v čase 6 - 6:30 v jídelně školy ihned po jejich vstupu. 

Ostatní děti budou v níže uvedené časy připraveny u školy, kde si je převezme třídní učitel.

Děti, kterým při testování budou asistovat rodiče, se otestují v jídelně školy, rodič poté ihned odchází. Po otestování odchází s ostatními do třídy, kde proběhne testování ostatních.

1. ročník v 7h

2. + 3. ročník v 7:10

4. ročník v 7:20

Druhý stupeň:

Děti se testují ve svých třídách pod dohledem pedagogických pracovníků. Do školy budou vstupovat hromadně po třídách, v šatně pouze po nezbytnou dobu v těchto časech:

5. ročník 7:15h

6. ročník 7:10h

7. ročník 7:05h

8. ročník 7h

9. ročník 7:10h

Po dohodě s třídním učitelem (hlavně u dojíždějících) je možný dřívější vstup do školy.

Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, student, nebo jeho zákonný zástupce, zaměstnanec školy je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Návod na registraci k PCR testu

Testování se neprovádí:
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.

 

Školní družina:Školní družina bude probíhat při zachování homogenity třídních kolektivů 6 - 16h.

 

Školní jídelna:
Na školní stravování pro prezenční výuku jsou děti automaticky přihlášené (podle přihlášek ze září 2020). Kdo nebude obědy chtít, musí si je odhlásit na tel.:737312712.

Děti na distanční výuce si obědy mohou odebrat ve 12:30 v budově 1. stupně. Nově si je od 12:30 můžou sníst v jídelně školy.

Ošetřovné:
Nárok na ošetřovné mají pouze rodiče dětí, které jsou na distanční výuce. 

 

Informace k testování - leták pro rodiče

Informace k testování - leták pro žáky

Podrobné informace web MŠMT

Zpátky do školy - web - informace k testování