Zájmové kroužky

Zde se dozvíte informace o zájmových kroužcích pořádaných na naší škole. Informace v levém menu.
 
Florbal - sportovní kroužek pro děti 1. stupně pod vedením Petry Netíkové a p.uč. Preiningerem
 
Sportovní hry - sportovní kroužek pro děti 2. stupně, p.uč. Preininger
 
Keramika - rukodělný kroužek vedený p.uč. Michkovou
 
Kroužek tancování - pro děti 1. stupně, cvičitelka - K. Moravcová
 
Šikovné ručičky - Rukodělný kroužek pod vedením p.uč. Pejskarové
 
Dílničky
 
Kuchaříček