Zájmové kroužky 2019/2020

Zde se dozvíte informace o zájmových kroužcích pořádaných na naší škole. Informace v levém menu.
 
Florbal - sportovní kroužek pro děti 1. stupně pod vedením  p.uč. Preiningera
 
Sportovní hry - sportovní kroužek pro děti 2. stupně, p.uč. Preininger
 
Keramika - rukodělný kroužek vedený p.uč. Michkovou
 
Šikovné ručičky - Rukodělný kroužek pod vedením p.uč. Pejskarové pro děti ze 2. - 4. třídy
 
Dílničky - vedoucí p. uč. Ptáček
 
Kuchaříček