učitelé:

p.uč. Moravcová 5.r.

p. uč. Preininger 6.r. - Tělesná výchova 5. - 9.r., Zeměpis 6. - 9.r, Přírodopis 8. - 9. r, Hudební výchova 5. - 9. r., 

p. uč. Hrušková 7.r - Čj 5. - 9. roč. 

p. uč. Michková 8.r. - Matematika, Chemie, Výtvarná výchova

p. uč. Jelínková 9.r. - Anglický jazyk 2, 5. - 9. roč, Rj 8r., Ajk 9.r., Vo 8. - 9.

Bez třídnictví:

p. uč. Ptáček. - Fyzika, Dějepis, Člověk a svět práce, Informatika

p. ředitelka Rašková - Přírodopis, Výchova ke zdraví, Výchova k občanství