učitelé:

p. uč. Hrušková 6.r - Český jazyk

p. uč. Michková 7.r. - Matematika, Chemie, Výtvarná výchova

p. uč. Jelínková 8.r. - Anglický jazyk

p. uč. Preininger 9.r. - Tělesná výchova, Zeměpis, Přírodopis, Hudební výchova

Bez třídnictví:

p. uč. Ptáček. - Fyzika, Dějepis, Člověk a svět práce, Informatika

p. ředitelka Rašková - Přírodopis, Výchova ke zdraví, Výchova k občanství