Školní vzdělávací program

2015/2016

1. stupeň český jazyk a literatura cizíjazyk-hotovo matematika informační a komunikační technologie člověk a jeho svět přírodověda vlastivěda hudební výchova výtvarná výchova tělesná výchova člověk a svět práce