Rozvrh hodin I.stupeň

Rozvrh hodin - jednotlivé dny

16.11.2016 12:40

 

PONDĚLÍ                
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.ročník Čj/Ps Čj/Ps M TV        
2.ročník ČJ TV M PRV        
3.ročník PRV ČJ M AJ ČT      
4.ročník M ČJ HV AJ      
5.ročník M ČJ HV AJ   INF  

 

 

ÚTERÝ                
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.ročník Čj/Ps M HV PRV        
2.ročník ČJ M ČJ AJ HV      
3.ročník M ČJ HV PRV AJ      
4.ročník TV M AJ VL        
5.ročník TV M AJ VL        

 

 

STŘEDA                
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.ročník Čj/Ps M VV AJ        
2.ročník ČJ M ČJ VV        
3.ročník M ČJ VV TV        
4.ročník ČJ ČJ ČJ M   VV VV
5.ročník ČJ ČJ ČJ M   VV VV

 

 

ČTVRTEK                
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.ročník Čj/Ps Čj/Ps M TV        
2.ročník ČJ ČJ M PRV TV      
3.ročník M AJ ČJ ČaSP ČT      
4.ročník ČJ ČJ M TV AJ      
5.ročník ČJ ČJ M TV        

 

 

PÁTEK                
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.ročník Čj/Ps M ČaSP Čj        
2.ročník ČJ M ČaSP ČJ        
3.ročník M ČJ PRV TV Čt      
4.ročník ČJ ČJ M ČaSP VL      
5.ročník ČJ ČJ M ČaSP VL      

 

   

 

Časový harmonogram

16.08.2016 12:39

I.stupeň

1.hodina:  7.25 -  8.10
2.hodina:  8.30 -  9.15
3.hodina:  9.25 - 10.10
4.hodina: 10.20 - 11.05
5.hodina: 11.15 - 12.00
6.hodina: 12.00 - 12.45
7.hodina: 12.45 - 13.30
8.hodina: 13.40 - 14.25

Rozvrh hodin 2016/2017

I.stupeň

1.hodina:  7.25 -  8.10
2.hodina:  8.30 -  9.15
3.hodina:  9.25 - 10.10
4.hodina: 10.20 - 11.05
5.hodina: 11.15 - 12.00
6.hodina: 12.00 - 12.45
7.hodina: 12.45 - 13.30
8.hodina: 13.40 - 14.25
ROZVRH HODIN

1.třída

třídní učitel: Dita Michlová

 

1.

2.

3.

4.

PO

Čj/Ps

Čj/Ps

M

TV

ÚT

Čj/Ps

M

Hv

PRV

ST

Čj/Ps

M

Vv

Aj

ČT

Čj/Ps

M

TV

PRV

Čj/Ps

Aj

ČaSP

Čj/Ps

 

2.třída

třídní učitel: Blanka Kubcová

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

Čj

Tv

M

PRV

 

ÚT

Čj

M

Čj

Aj

Hv

ST

Čj

M

Čj

Vv

 

ČT

Čj

Čj

M

PRV

Tv

Čj

M

ČaSP

Čj

 

 

 

3.třída

třídní učitel: Lenka Hovorková

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

PRV

ČJ

M

Aj

Čt

ÚT

M

Čj

HV

PRV

Aj

ST

M

Čj

Vv

Tv

 

ČT

M

Aj

Čj

ČaSP

Čt

M

Čj

Prv

Tv

Čt

 
 

 

4.třída

třídní učitel: Iva Moravcová

 

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

PO

M

Čj Hv Aj    

 

ÚT

Tv

M Aj Vl        

ST

Čj

Čj

Čj

M

  Vv

Vv

ČT

Čj Čj

M

Tv Aj    

 

Čj

Čj M ČaSP Vl    

 

 

5.třída

třídní učitel: Iva Moravcová

 

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

PO

M

Čj Hv Aj   Inf

 

ÚT

Tv

M Aj Vl        

ST

Čj

Čj Čj M   Vv

Vv

ČT

Aj

Čj M Tv      

 

Čj

Čj M ČaSP Vl    

 

 

 

Rozvrh hodin 2016/2017

I.stupeň

 
ROZVRH PO DOBU PLAVÁNÍ: zahájení 30.11. 2016

1.třída

ZMĚNA ROZVRHU po dobu plavání (10 lekcí):

 

 

1.

2.

3.

4.

PO

Čj/Ps

Čj/Ps

M

Vv

ÚT

Čj/Ps

M

Hv

PRV

ST

plavání

plavání

plavání

Aj

ČT

Čj/Ps

M

TV

PRV

Čj/Ps

Aj

ČaSP

Čj/Ps

 

 

2.třída

ZMĚNA ROZVRHU po dobu plavání (10 lekcí):

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

Čj

Tv

M

PRV

 

ÚT

Čj

M

Čj

Aj

Hv

ST

plavání

plavání

plavání

Vv

 

ČT

Čj

Čj

M

PRV

Tv

Čj

M

ČaSP

Čj

 

 

3.třída

ZMĚNA ROZVRHU po dobu plavání (10 lekcí):

 

1.

2.

3.

4.

5.

PO

PRV

ČJ

M

Aj

Čt

ÚT

M

Čj

HV

PRV

Aj

ST

plavání

plavání

plavání

Tv

 

ČT

M

Aj

Čj

ČaSP

Čt

M

Čj

Prv

Tv

Čt

 
 

 

4.třída

ZMĚNA ROZVRHU po dobu plavání (10 lekcí):

 

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

PO

M

Čj Hv Aj    

 

ÚT

Tv

M Aj Vl        

ST

plavání

plavání

plavání

M

  Vv

Vv

ČT

Čj Čj

M

Tv Aj    

 

Čj

Čj M ČaSP Vl    

 


 

5.třída

 

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

PO

M

Čj Hv Aj   Inf

 

ÚT

Tv

M Aj Vl        

ST

plavání

plavání plavání M   Vv

Vv

ČT

Aj

Čj M Tv      

 

Čj

Čj M ČaSP Vl    

 

5.třída

 

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7.

8.

PO

M

Čj Hv Aj   Inf

 

ÚT

Tv

M Aj Vl        

ST

Čj

Čj Čj M   Vv

Vv

ČT

Aj

Čj M Tv      

 

Čj

Čj M ČaSP Vl