Škola rovných možností 2

Popis

26.11.2019 10:16
Reg.č. projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014738 Dotace ve výši 750024,-Kč hrazena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (85% hrazeno z Evropského sociálního fondu, 15% ze státního rozpočtu). Datum zahájení projektu 1. 8. 2019 Datum ukončení projektu : 31. 7. 2021 Cíle projektu :...