Florbal

Tento projekt podpořený Královéhradeckým krajem byl zaměřen na tréninkovou vybavenost, částečné financování dohod za vedení kroužku, na dopravu a věcné dary do turnaje. Projekt naplnil všechny plánované cíle a chceme v činnosti pokračovat i v následujícím

07.08.2017 12:55

Vyúčtování

07.08.2017 12:54
 Projekt Florbal podpořený Královéhradeckým krajem   Oblast zájmové práce se žáky mimo vyučování Doba trvání projektu 1. 8. 2016 – 10. 7. 2017 Celkové náklady 46395,-Kč   dotace 30000,-Kč   Hlavním úkolem projektu je zajištění pravidelné činnosti se žáky mimo...