Chránit znamená pochopit

Projekt  podpořený Královéhradeckým krajem

Oblast Etická výchova ve školách

Doba trvání projektu : 1. 8. 2019 – 31. 7. 2020

Celkové náklady min. 29970 ,-Kč, z toho  dotace 24000,-Kč

 

Tento projekt je zaměřený na ekologické cítění a spolupráci v rámci třídního kolektivu. Vybrané programy zpestří výuku, ukáží dětem práci odborníků. Přínos vidíme v budování vztahu k životnímu prostředí a zodpovědnosti za své jednání, pochopení základních ekologických problémů.

 

Cíle projektu : vzbudit zájem o přírodu, vybudovat a upevnit vztah k životnímu prostředí, budovat uvědomělý přístup k ochraně přírody, zvyšovat podporu spolupráce a zlepšení mezilidských vztahů

 

Harmonogram činností (dle projektu) :

18.-19. 9. 2019 pobytový výukový program ve středisku environmentální výchovy v Kosteleckých Horkách pro  6. ročník

2. 10. 2019 projektový den Příroda (třídní projekty, vzdělávací programy sokolnické společnosti Falcopredonum)