Zájezd do Liberce

Zájezd do Liberce

23.11.2014 10:33

Za vědou do Liberce

Žáci pátého až devátého ročníku ze ZŠ Dobré ve spolupráci s osmým ročníkem ze ZŠ Pulická v Dobrušce se 11. 11. 2014 vydali na poznávací exkurzi do Liberce. Nejdříve jsme zavítali do sběrného dvora, kde jsme se seznámili s principem třídění odpadu. Poté jsme navštívili IQLANDII, kde jsme si vyzkoušeli, jak fungují fyzikální a chemické zákony v praxi.  Už před vchodem jsme díky kladce bez obtíží zvedli osobní automobil. V samotném areálu jsme na vlastní kůži zažili vichřici, silné zemětřesení, zhlédli jsme ohnivé tornádo a vyzkoušeli si trénink kosmonautů. Dva chemici nám předvedli spoustu pokusů plných ohně a kouře, kterých jsme se rádi zúčastnili. Lucie Sedloňová ze 7. ročníku o IQLANDII říká: „Je to celé zaměřené přesně pro mládež. Blesky, vichřice, zemětřesení, bubliny, do kterých se vejdete. Zkrátka úžo a dobrodrůžo.“ 

p.uč. Hrušková