Organizace školního roku 2016/2017

 

 

Začátek 1. 9. 2016 v 8:00

 

Termíny prázdnin :     Podzimní                      

                                Vánoční                 

                                Pololetní                                    

                                Jarní                                 

                                Velikonoční             

                                Hlavní                 

 

Zápis do 1.ročníku :     

Plenární schůze SRPD + třídní schůzky: 

Ples SRPD: 

Třídní schůzky 2 -