Závěrečná práce - požadavky

20.05.2018 13:42

Téma: Cesta kolem světa

Zadání: Vymyslet cestu kolem světa, do které budou zapojeny všechny druhy dopravy, cestující navštíví všechny podnebné pásy.  Vše zaznamenat formou cestopisu.Začátek trasy si určí každý sám.

Místa odjezdu i příjezdu budou reálná místa sloužící příslušným druhům dopravy

Cestám bude věnovaný reálný časový rozpis.

Cestou navštívít min. 5 turisticky zajímavých míst. O každém napsat stručný popis + obrázek.

Vše přehledně rozdělit do kapitol (1 úsek cesty = jedna kapitola)

Forma:

velikost textu 12, font - Times new roman

zarovnání do bloku

nadpisy formátované, obrázky očíslované

obsah na druhé stránce, na konci seznam obrázků a seznam zdrojů

Úvodní stránka: 

Minimální rozsah 10 stránek, min 5 obrázků a 4 zdroje.