Závěrečná práce - požadavky

04.02.2019 00:00

Téma: Řeky ČR

Každý dostal 1 řeku v ČR

Vytvoříte podrobný itinerář vodáckého výletu pro 14 dětí + 5 dospělých na tuto řeku.

Délka trvání: 5 dní, z toho 4 dny na vodě.

Co všechno bude práce obsahovat:

1. Popis řeky - pramen, ústí, délka, úmoří, plocha povodí, vodní díla (pokud jsou),mapa toku

2. Úsek, který navrhujete na splutí. Rozdělený na dny, popsané jednotlivé etapy - start, délka plavby, jezy na řece, cíl etapy, místo na přespání (kempy, ve stanech či v chatkách?), na čem se pojede.

3. Cesta na místo startu – čím, vzdálenost, čas, cena dopravy

4. Rozpočet výletu - cena vypůjčení pode ceníku půjčovny, cena cesty, cena kempů, jídlo (snídaně, oběd, večeře) – vše pro celou skupinu – celkovou cenu + cena na jednoho

5. 2 přírodní/kulturní/technické památky, které se dají cestou navštívit – popis, cena.

6. Program jednotlivých dnů (budíček, večerka, program mimo řeku…)

7. Vytvořit plakátek který má na výlet nalákat

8. Obsah, Seznam obrázků, seznam zdrojů, úvodní stránka

Doporučený web:

www.raft.cz

www.idos.cz

 

 

Forma:

velikost textu 12, font - Times new roman

zarovnání do bloku

Čísla stránek

nadpisy formátované – můžou mít jinou velikost, obrázky očíslované

První strana: Úvodní (viz obrázek dole)

Druhá strana: obsah ,

Na konci seznam obrázků a seznam zdrojů

Výstup v PDF, odeslaný na mail: preininger.zsdobre@seznam.cz do 30. 4. 2019

V květnu proběhne prezentace vašich prací. Známka bude tvořit 60% celkového hodnocení ze zeměpisu.

Minimální rozsah 10 stránek, min 5 obrázků a 4 zdroje.