Září

29.08.2012 12:08

12. - 13. 9. Kostelecké horky pro 6. třídu

14. 9. Fotografování 1. až 6. třídy

25. 9. Divadelní vystoupení Pernštejni - Gotika za vlády Lucemburků