Zájezd do Terezína 19.5.2018

23.05.2018 08:38

V sobotu 19. května pořádala škola zájezd pro žáky a další zájemce do města Terezín. Náplní exkurze byla návštěva Malé pevnosti a bývalého terezínského ghetta.

Nejdříve jsme si společně prošli Malou pevnost, kde nás průvodkyně seznámila s historií tohoto místa, které během druhé světové války fungovalo jako věznice pražského gestapa. Zde jsme se dozvěděli o utrpení, kterým si zdejší vězni, kterými byli z největší části čeští odbojáři a váleční zajatci, museli projít. Krutost, s jakou se k sobě lidé dokázali chovat, přesahovala naše chápání a v mnohých vyvolávala otázky, jestli se lidstvo z těchto hrůz poučilo.

Po prohlídce malé pevnosti jsme zamířili do města Terezín, jehož opevnění tvořilo vnější hranice židovského ghetta během druhé světové války. Navštívili jsme expozici v Muzeu ghetta, kde jsme si prohlédli model pevnosti a expozice věnované některým vězňům.

V Magdenburských kasárnách jsme viděli, jak vypadaly ubikace vězňů v Terezíně a prošli jsme si i všechny expozice věnované kulturnímu životu v ghettu, který byl poměrně bohatý. Expozice se věnují umění hudebnímu, výtvarnému, dramatickému i literárnímu.

Zájemci si prohlédli také modlitebnu v jednom z Terezínských domů.