Zájezd do Anglie

01.08.2016 14:35

Zájezd do Anglie

Webnode
13.10.2015 13:28

Stali jsme se úspěšnými žadateli v rámci výzvy č. 56. Díky tomu se v naší škole budou realizovat čtenářské dílny a výjezd vybraných dětí do Anglie.

Zprávy z Londýna:

2. 10. 2015 - Všichni jsou v pořádku zpět!

Návštěva Brightonu, výuka v Anglické škole a SeaLife akvária

 děti v pořádku dorazily na místo a mají za sebou první část poznávání Londýna.