Zadání pololetní práce pro 9. ročník 2017

14.12.2015 07:44

Téma: Výlet 9. ročníku 2017

Úkol: 

1. Vymyslet 3.denní školní výlet 

2. Vypracovat seminární práci o minimálním rozsahu 5 stránek formátu A4

   Obsah práce:

a) program výletu - reálný!!! - doprava - příjezd/odjezd - odkud, cena

                                         - ubytování - kemp, chata, penzion - cena

                                         - stravování

                                         - program - navštívená místa, činnosti (sportovní)

                                         - celková cena

b) popis jednotlivých navštívených míst - stručná historie, současný stav, majitel...

c) poloha - souřadnice GPS, nadmořská výška, vzdálenost od Dobrého

d) dostupnost - vzdálenost od vlaku, busu, dálnice (u ČR)

e) možnosti prohlídky (v přípdě komplexu památek vyber jednu nejznámější) - okruhy, vstupné, slevy, návštěvní (otevírací) doba

 

   Formát práce:

- formátované nadpisy - libovolná velikost (max 24)

- text - Times New Roman, vel. 12, řádkování 1,5

- číslování stránek

- obrázky - očíslované, popsané

Pořadí stránek: 1. úvodní stránka - ukázka zde

                       2. obsah

                       3. vlastní práce

                       4. seznam obrázků

                       5. prameny (= odkud jsme čerpali)