Zadání Česká republika

26.02.2020 08:44

Zadání práce Česká republika

 1. Napiš si do sešitu datum a velký nadpis Česká republika
 2. Nakresli státní vlajku, nalep si a popiš státní znak
 3. Vyhledej aktuální údaje – rozloha + počet obyvatel
 4. Nakresli si mapu České rep., vyznač na ní hlavní město, a sousedy (země + připiš hlavní města a délku hranic)
 5. Vypiš si státní symboly
 6. Vypiš názvy České republiky i s daty od roku 1918
 7. Napiš, která území byly součástí České republiky v těchto období: 1918 – 1938; 1945 – 1992; 1993 - ?
 8. Vypiš 5 říší, které se od 7. Století rozkládaly na našem území
 9. Které 3 historické celky tvoří Českou rep.
 10. Najdi názvy:
 1. Posvátná hora
 2. Patroni státu
 3. Jméno bájných rytířů
 4. Největší hradní komplex
 5. První prezident
 6. Držitele Nobelovy ceny
 7. Držitele filmových oskarů
 8. 6 olympijských vítězů