Informace k výuce od 25. 5.

21.05.2020 17:02

Informace k výuce od 25. 5.

Dle manuálu Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku.

Složení skupin je neměnné do konce školního roku.

 

1.skupina - budova č. 110 (II.st.)

- škola otevřena od 7h, začátek výuky v 7,25h

- dopolední výuka 4h do 11,15h, pak odchod domů nebo na oběd

- vedoucí skupiny p. Skálová tel. 777694828 (omlouvání)

- další ped. pracovníci v této skupině p. Pejskarová, Preininger, Novotná, Netíková, J. Poláčková,

Žáci:

 

2.r. Bendjeddou                        

3.r. Horák                                 

3.r. Grimmer                            

3.r. Marek                                 

4.r. Langrová

4.r. Kořínek                               ,

4.r. Poul                                    

4.r. Novák

5.r. Pavela

5.r. Kovářová

5.r. Rychlý

5.r. Panenka

5.r. Reichrt

 

 

 

Nezapomeňte nejpozději v době příchodu odevzdat čestné prohlášení.

Při vstupu do budovy školy bude dětem měřena teplota. Pokud žák při pobytu ve škole vykazuje některý z možných příznaků COVID -19, umístí se do samostatné místnosti a jsou kontaktováni rodiče k okamžitému vyzvednutí dítěte.

S sebou: učebnice a sešity předmětů matematika, český jazyk, anglický jazyk, psací potřeby, svačina, pití, 2 roušky a igelitový sáček na roušky, přezůvky

V den nástupu nahlásí rodiče způsob vyzvedávání.

První den budou žáci poučeni o pobytu žáků ve škole.

Na obědy jsou všichni přihlášeni, případné odhlašování obědů si zařizujete sami.

 

 

2.skupina - budova č.2  (u kostela)

- škola otevřena od 7h, začátek výuky v 7,25h

- dopolední výuka 4h do 11,30h, pak odchod na oběd, odpolední zájmová činnost

- vedoucí skupiny p. Michlová, tel. 603399390 (omlouvání dopolední výuka)

               p. Stodůlková tel.734146609 (odpolední činnost)

- další ped. pracovníci v této skupině p. Kleinerová, Vacková

 

1.r. Spanilý                     

1.r. Janatová                  

1.r. Kotková                   

1.r. Hofman                                

1.r. Kolmanová              

2.r. Brožová                                                 

3.r. Šotola

3.r. Piskorová

3.r. Pinkavová                

4.r. Brossmannová

5.r. Spanilá

5.r. Cvrčková

5.r. Blažková

5.r. Školník

5.r. Pinkava

 

 

Nezapomeňte nejpozději v době příchodu odevzdat čestné prohlášení.

Při vstupu do budovy školy bude dětem měřena teplota. Pokud žák při pobytu ve škole vykazuje některý z možných příznaků COVID -19, umístí se do samostatné místnosti a jsou kontaktováni rodiče k okamžitému vyzvednutí dítěte.

 

S sebou : učebnice a sešity předmětů matematika, český jazyk, anglický jazyk, psací potřeby, svačina, pití, minimálně  2 roušky a igelitový sáček na roušky, přezůvky

V  den nástupu nahlásí rodiče způsob a čas vyzvedávání.

První den budou žáci poučeni o chování ve škole.

Na obědy jsou všichni přihlášeni, případné odhlašování obědů si zařizujete sami.