Vyúčtování

07.08.2017 12:54

 Projekt Florbal podpořený Královéhradeckým krajem

 

Oblast zájmové práce se žáky mimo vyučování

Doba trvání projektu 1. 8. 2016 – 10. 7. 2017

Celkové náklady 46395,-Kč   dotace 30000,-Kč

 

Hlavním úkolem projektu je zajištění pravidelné činnosti se žáky mimo vyučování.

Projekt obsahuje kroužek Florbal a Sportovní hry.

 

Cíl projektu : nabídnout efektivní trávení volného času, zlepšit fyzickou kondici a sportovní dovednosti, zlepšit spolupráci, podpořit zdravou soutěživost, kompenzovat projevy agresivity, zajistit dostupnost i pro děti ze sociálně slabšího prostředí.

 

Harmonogram činností : kroužek Florbal, Sportovní hry 9. 9. 2016 – 30. 6. 2017

 

Vyhodnocení :

 V kroužku Florbal pracovalo ve školním roce 2016/17 celkem 30 žáků pod vedením p. Preiningera a p. Netíkové. Byli rozděleni podle věku a herních dovedností do 2 skupin : první skupinu navštěvovalo 13žáků z 1.-3.ročníku a druhou skupinu 17 žáků z 3.-7.ročníku a každá skupina se sešla na 34 trénincích.

Pro velký zájem žáků z II.stupně byl nabízen v nepravidelných termínech kroužek Sportovní hry, který byl zaměřen na florbal. Tento kroužek navštěvovalo 13 žáků z 7.-9.ročníku a sešli se celkem na 9krát.

Pro mladší žáky se uskutečnil již tradiční turnaj se ZŠ Skuhrov n.B., ZŠ Rokytnice v O.h. a ZŠ Deštné v O.h. - Horská miniliga. V prvním kole se žáci utkali v termínech 24. 10., 31. 10. a 5. 12. 2016, v druhém kole v termínech 16. 1., 3. 4. a 10. 4. 2017. Celá soutěž byla zakončena závěrečným turnajem 12. 4. 2017.

O výsledcích turnajů byli žáci i veřejnost pravidelně informováni na stránkách školy.

 

Tento projekt podpořený Královéhradeckým krajem byl zaměřen na tréninkovou vybavenost, částečné financování dohod za vedení kroužku, na dopravu a věcné dary do turnaje. Projekt naplnil všechny plánované cíle a chceme v činnosti pokračovat i v následujícím školním roce.