Výstava hub na Krupárně

08.10.2019 08:29

Ve dnech 27. - 29. 9. probíhala v ekologickém centru Krupárna Dobré tradiční
výstava hub, jíž jsme se hned první den konání v rámci vyučování zúčastnili.
Některé třídy se již den před výstavou podíleli na samotném sběru exemplářů.

Zaměstnanci organizace v čele s p. Světlíkem a přítomný mykolog podali dětem
poutavý výklad na téma jedlých, nejedlých a jedovatých hub.

Výstava měla kladné ohlasy, proto bychom rádi tuto akci podpořili svojí
účastí i v dalších ročnících.