Vyhodnocení projektu

26.06.2015 07:43

Vyhodnocení projektu : 

Veškeré aktivity naplánované v projektu, který byl podpořen Královéhradeckým krajem, se uskutečnily v plném rozsahu, přestože jsme získali nižší dotaci. Všechny plánované cíle byly naplněny, některé (např. výchova k zodpovědnosti za své zdraví, upevňování stravovacích návyků, zvýšení zájmu o fyzické a psychické zdraví každého jednotlivce) jsou ovšem dlouhodobějšího charakteru a projekt k jejich plnění přispěl. Přínos vidíme zejména v prevenci kyberšikany a zvýšení informovanosti v řadách žáků, rodičů i učitelů, ověření teoretických znalostí v praxi, ukázání tradičních hodnot venkova, uvědomování vážnosti společenských problémů.