Vnější činitelé

06.02.2018 11:32

Otázka A: odpověď větou

Otázka B: odpověď jedním(někdy dvěma) slovem

 

Zvětrávání

1.A: Co je mechanické zvětrávání?

2.A: Co je hlavní příčinou mechanického zvětrávání?

3.A: Kdy a proč se nejsilněji projevuje mechanické zvětrávání?

4.A: Co je chemické zvětrávání?

5.A: Co je výsledkem chemického zvětrávání?

 

1.B: Zvětralá železná ruda:

2.B: Zvětralé živce:

3.B: Nesoudržné hmoty vzniklé zvětráváním:

4.B: Jak se jinak nazývají usazené horniny:

5.B: Jak se nazývá miskovitá prohlubeň vyplněná vodou vzniklá zvětráváním:

 

Vznik půd

1.A: Vlivem čeho se mění zvětraliny na půdu?

2.A: Na čem závisí vznik půd?

3.A: Co tvoří půdní horizont A?

4.A: Co tvoří půdní horizont B?

5.A: Co tvoří půdní horizonty C?

 

1.B: Kdo v půdě rozkládá odumřelé organismy na humus?

2.B: Hluboká úrodná půda bohatá na humus:

3.B: Půda pahorkatin s méně vyvinutým humusovým horizontem:

4.B: Půda hornatin pokrytých lesem s nedostatkem humusu:

5.B: Spodní část řezu půdou:

 

Působení gravitace + vodní tok + krasové jevy

1.A: Kdy dochází v některých oblastech k sesuvům?

2.A: Čím jsou způsobeny sesuvy?

3.A: Čemu se říká suť?

4.A: Co se děje na středním toku řeky v klidných místech?

5.A: Co tvoří sintr?

 

1.B: Vlivem gravitace dochází ve vysokých horách k:

2.B: Ve vysokých horách dochází vlivem gravitace k uvolňování:

3.B: Co může v terénu suť vytvářet?

4.B: Co vznikne prolomením jeskynního stropu?

5.B: Místo, kde vytéká podzemní tok:

 

Činnost vody

1.A: Co je strž?

2.A: Jaký tvar má údolí horního toku řeky a proč?

3. A: Co je říční niva?

4.A: Čemu se říká kras?

5.A: Co jsou závrty?

 

1.B: Největší skalní město v ČR:

2.B: 3 tvary skal vytvořených dešťovou vodou:

3.B: Jaká část řeky má tvar kaňonu s vodopády?

4.B: Zákruta řeky:

5.B: Krápníky rostlé dolů:

 

Podzemní voda + krasové jevy

1.A: Co patří mezi propustné horniny?

2.A: Co způsobuje tvrdost vody?

3.A: Co patří mezi nepropustné horniny?

4.A: Kde vznikají prameny?

5.A: Co ovlivňuje trvalost pramene?

 

1.B: Kdy bývá nejvyšší hladina podzemní vody?

2.B: 2 druhy pramenů:

3.B: Předčím je nutné chránit podzemní vody?

4.B: Krápníky rostoucí nahoru:

5.B: Krasová oblast severně od Brna:

 

Činnost moře + činnost organismů a člověka:

1.A: Kde vznikají skalnaté srázy?

2.A: Jak se tvoří pláže?

3.A: Jak přispívá člověk ke změnám zemského povrchu?

4.A: Důležitým horninotvorným materiálem jsou:

 

1.B: Co tvoří nárazy vln do skalnatého srázu?

2.B: Co přináší do moře nejvíce materiálu?

3.B: Co se usazuje nejdále od pobřeží?

4.B: Co tvoří kolonie mořských láčkovců?

5.B: Co také urychluje zvětrávání hornin?

 

Činnost ledovců

1.A: Co je moréna?

2.A: Jak horský ledovec ovlivňuje pohybem krajinu?

3.A: Kde se v současnosti nacházejí pevninské ledovce?

4.A: Co jsou bludné balvany a odkud jsou?

5.A: Co tvoří moréna po roztátí ledovce?

 

1.B: Druhé stadium přeměny sněhu:

2.B: Kde se tvoří horské ledovce?

3.B: Jaký tvar má ledovcové údolí?

4.B: Kde se nacházejí nejbližší ledovce Čr?

5.B: Ledovcové jezero ČR:

 

Činnost větru

1.A: Jak vznikají skalní hřiby?

2.A: Jak vznikají duny?

3.A: Jak vítr škodí zemědělcům?

4.A: V jakých místech mění přesypy tvar?

 

1.B: V jakých oblastech se nejvíce projevuje činnost větru?

2.B: Kde se nacházejí v ČR staré písečné duny?

3.B: Co může zamezit odnosu půdy větrem?

4.B Jaký tvar má údolí řeky na středním toku?