"Vítej na palubě"

10.09.2014 11:36

Dnes do 1.třídy zavítalo občanské sdružení Harmonia Universalis se svým motivačním představením pro I.stupeň ZŠ "VÍTEJ NA PALUBĚ"  týkající se nespecifické prevence patologických jevů. S použitím hudebně-divadelní formy, přátelské, interaktivní, kumunikativní, otevřené a hravé podoby.

Představení nenuceným způsobem zpracovalo témata: pozdrav a základní slušnost, čas a jeho hodnota, fantazie a čtení knížek, svět techniky - počítače a mobily, postoj ke kouření, týmová práce, zdravý rozum, radost a pozitivní postoje.

Skeče a scénky byly ovlivňovány reakcemi dětí. Všchna témata spojovaly a odlehčovaly písničky. Představením se nesla dobrá nálada, hra a pozitivní vnímání, která byla stavebním prvkem osobního štěstí a posléze úspěchu.

Postřehy žáků - je nutné pracovat, pokud chtějí peníze - že se nedají tisknout ani vykouzlit  (základy finační gramotnosti), důležití jsou kamarádi a úsměv...