Tradiční výjezd do rybárny v Opočně

29.11.2017 08:33

V pátek 24. 11. 2017 se žáci 7. ročníku zúčastnili v rámci výuky v
přírodopise exkurze na rybárně v Opočně. Seznámili jsme se se zajímavostmi o
rybách, chovu ryb v okolních rybnících, zpracování ryb a mnoho dalších
informací. Exkurzi jsme zakončili v prodejně, kde jsme zakoupili jednoho
pstruha (zabitého) za účelem badatelské činnosti. Ve škole jsme pokračovali
v pozorování částí těla a vnitřních orgánů. Exkurze se vydařila a žáci
mohli své teoretické znalosti využít i v praxi.