Termíny letošního ročníku

31.10.2017 11:45

11.10. Dob x Des
16.10. Sku x Rok
  6.11. Dob x Rok, Sku x Des
 4.12. Sku x Dob, Des x Rok
15.1. Sku x Rok
17.1. Des x Dob
12.2. Des x Rok, Dob x Sku
19.3. Dob x Rok, Des x Sku
28.3. Finálový turnaj Rokytnice
2 kategorie - 1. - 3. roč, 4. - 5. roč.
3x 10 min