Slavnostní zahájení školního roku 2009/2010

01.09.2009 17:40

Nový šk. r. byl slavnostně zahájen 1.9.2009 v 8.00 hodin v I. třídě. Noví prvňáčkové se svými rodiči se sešli již v 7.30 hodin, aby si v klidu našli své místečko v šatně a ve třídě a uložili si své věci. Slavnostního zahájení se účastnili odpočatí žáci I. a II. stupně, všichni učitelé, rodiče žáků 1. Ročníku, zástupkyně OU p. Rozínková. Po společné písničce se ujala slova p. ředidelka Školy B. Rašková. Všechny srdečně přivítala, představila všechny učitele. Třídní učitelka 1. ročníku M. Vidláková představila nové prvňáčky. Předali jsme jim kytičky od p. uč. I. Moravcové, drobné dárečky a šerpovali je. Po skončení se všichni žáci rozešli do svých tříd, kde se dozvěděli další informace.

autor: M.Vidláková