Školní výlet 1. - 6. třídy

21.06.2013 14:54

Výlet 1. až 6. třídy

29.06.2012 10:11

 

 

Žáci I.stupně ZŠ Dobré výletovali

       V rámci učiva ŠVP na ZŠ Dobré uskutečnili žáci 1. - 5 . ročníku 3.5.2012 exkurzně vzdělávací výlet do Hvězdárny v Hradci Králové a 6.6.2012 školní výlet za poznáním života na hradě a zámku. Navštívili jsme hrad Litice a zámek v Potštejně. Na obou místech jsme nejen absolvovali prohlídku hradu a zámku s výkladem, ale také jsme se zapojili do připravených programů.

 

       V historickém prostředí střdověkého hradu se žáci dozvěděli, jak se dříve zpracovávala ovčí vlna a viděli ukázky tkalcovského a košíkářského řemesla. Děti měly též možnost si některé technologické postupy vyzkoušet. Hezkou lesní procházkou a pohledem na zříceninu hradu Litice jsme už jen vzpomínali na strmé schody vedoucí až do nejvyšší věže hradu. Dvoupatrovým autobusem jsme přejeli z Litic na zámek do Potštejna. Zde jsme nejprve absolvovali hranou prohlídku zámku v barokních kostýmech. Poznali jsme hraběnku a hraběte Chamaré a porovnávali s nimi život na zámku dříve a náš život dnes.

        V rámci dobrodružné stezky v zámeckém parku jsme plnili úkoly podle mapy a šli za tajemným pokladem. Nejpoutavějším úkolem bylo pro nás vypuštění balónku štěstí. V rámci programu jsme též navštívili novou expozici Pohádkov, kde jsme našli 10 známých pohádek. Splněním tohoto posledního úkolu jsme byli odměněni pokladem hraběnky Chamaré.

      Starší žáci 4., 5. a 6. ročníku navštívili expozici Bubákov. Žáci 6. ročníku jsou zdatnější, do Potštejna dorazili z Litic pěšky.

      Školní výlet se nám všem moc líbil a budeme na něj hodně dlouho vzpomínat.

 

                                                                      Žáci a učitelé 1. - 6. ročníku ZŠ