Sběr papíru

10.10.2018 09:40

Sběr papíru se uskuteční 24.-25. 10. 2018 po celý den (odvoz bude 26. 10. ráno).

Papír řádně svázaný vhazovat, prosím, přímo do přistaveného kontejneru u budovy ZŠ Dobré 110 (II.st.).

Výtěžek bude využit na odměny pro žáky, příp. vybavení.

Děkujeme.