Prosinec

27.10.2012 23:04

2. 12. Doberské rozsvěcení stromečku

3. 12. Vánoční pečení perníčků s klubem žen - budova druhého stupně od 16h

4. 12. Divadlo s Jiřím Krytinářem

5. 12. Mikuláš ve škole i ve vesnici

6. 12. Adventní výlet pro naše žáky a jejich rodiče, veřejnost

12. 12. Zájezd I. stupně do vánoční ZOO

20. 12. Vánoční zpívání v kostele

21. 12. Školní vánoční florbalový turnaj