Dokumenty potřebné na LV

11.01.2016 08:48

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke stažení zde - potvrzuje lékař

Toto potvrzení má platnost jeden rok a může být použito i na další akce (moře, školní výlet, letní tábory...)

Bezinfekčnost, odpovědnost za škody zde - vyplňuje a podepisuje zákonný zástupce, podpis nesmí být starší než jeden den před odjezdem.