Popis

26.11.2019 10:16

Reg.č. projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014738

Dotace ve výši 750024,-Kč hrazena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (85% hrazeno z Evropského sociálního fondu, 15% ze státního rozpočtu).

Datum zahájení projektu 1. 8. 2019

Datum ukončení projektu : 31. 7. 2021

Cíle projektu : Personální podpora škole, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, aktivity rozvíjející ICT v ZŠ, projektové dny v ZŠ a ve ŠD