Počty hodin absolvovaných dětmi v rámci tématických bloků s p. Ženatovou

16.01.2015 06:20

6r.  1. 4.  3h 

7.r. 1. 4.  3h

8.r. 8. 4. 4h

9.r. 8. 4.  3h