Otvírání Zemské brány

13.07.2012 10:11

 

25. 4. se mix družstvo prvního stupně za doprovodu p. uč. Kubcové zúčastnilo týmové soutěže zvané "Otevírání Zemské brány, aneb co víme o přírodě

2012. "
Soutěžilo se ve střelbě ze vzduchovky, poznávání hlasů zvěře nebo v zatloukání hřebíků. Jak si vedly naše děti zde.