Otázky na písemku 16.5.2018

09.05.2018 10:02
Zykl:
•Na jaké a na kolik základních odvětví rozdělujeme průmysl?
•Čím se zabývá těžební průmysl?
•Čím se zabývá zpracovatelský průmysl?
•Čím se zabývá energetika?

Melicharová A:

Jaký obor zemědělské výroby převažuje?

Kde je hlavní oblast pěstování brambor?

Kde je hlavní oblastpěstování zeleniny?

Kde je hlavní oblast pěstování ovoce?

Kde se pěstuje pšenice?

Co je rozhodujícím chovem v živočišné výrobě?

Kde je největší intenzita chovu skotu?

Kleinerová:

1) Nejvíce elektrické energie se získává z jaké elektrárny?

2) Jaké 2 jaderné elektrárny máme v ČŘ?

3) Jaká elektrárna vyrábí energii velmi levně?

4) Jaké elektrárny patří mezi alternativní zdroje energie?

Zemědělský půdní fond - Melicharová J.

1) Jak se charakterizuje půdní fond?

2) Kolik procent tvoří zemědělská půda v České rep. z celého státu?

3) Jak se lidé ve světě snaží rozšířit své území?

4) Jaké je největší zastoupení půdy u nás?

Průmyslová revoluce - Hrdina

1) Urči pravdivé a nebravdivé tvrzení

18. století vešlo do historie jako století páry   ANO   NE

Robert Fulton sestrojil parní ponorku   ANO  NE

Bedřich Engels a Karel Marx byli představitelé liberalismu   ANO   NE

Buržoazie zakládala svépomocné dělnické spolky    ANO   NE

V západní a střední Evropě se průmysl rozvíjel rychle   ANO   NE

Východní Evropa zústávala zaostalou agrární zemí    ANO  NE

Zodpovězte otázky:

1) Proč měla Anglie pro rozvoj průmyslové revoluce lepší podmínky než zbytek světa?

2) Proč se stalo exotické zboží ze zámoří dostupnější i pro normální lidi?

 

Poláček

1) Lokalizační faktory jsou důležitě pro rozmístění průmyslu. Spoj následující lokalizační faktory s konkrétním odvětvím:

a) Voda 

b) levná pracovní síla 

c) dostatek energie 

d) hodně odbytu

 A) hutnický, B) chemický, C) textilní, D) potravinářský 

 

2) Uveď 3 hlavní světové oblasti koncentrace průmyslu 

a) 

b)  

c)  

 

3) V které části světa nyní dochází k největšímu rozvoji průmyslové výroby? (Část světadílů popř. konkrétní země) 

a) 

 

4) Přiřaď následující odvětví do: 

A) Těžký průmysl 

B) Lehký průmysl (zpracovatelský) 

Energetika, potravinářský, Těžební, polygrafický, Hutnický, textilní 

 

5) Doplň slovo, které odlišuje využití výrobků těžkého a lehkého průmyslu 

a) Výrobek těžkého průmyslu je určen k další výrobě. 

b) Výrobek lehkého průmyslu je určen k spotřebě. 

 

6) Uveď příklady konkrétních výrobků těžkého a lehkého průmyslu. 

a) Chemie 

b) Strojírenství 

c) Dřevospracující