Otázky litosféra

06.02.2018 11:41

Putující kontinenty

1.      Zdroj pohybu polotekuté části zemského pláště:

2.      Rychlost pohybu polotekuté části zemského pláště:

3.      Místo kde vzniká nová zemská kůra a roztavené horniny se dostávají na povrch:

4.      Místo, kde se jedna litosférická deska podsouvá pod druhou a zaniká zde zemská kůra:

5.      Když znovu roztavená zemská kůra puklinami opět vystupuje na povrch vznikají ………..

Jak se rodí hory

1.      Síly, které způsobuje pohyb litosférických desek a které vytvářejí pohoří:

2.      Nasunutím zemských desek na sebe vznikají:

3.      Příkrovy vytvářejí určitý typ pohoří:

4.      Příklady pohoří z ot. Č.3:

5.      Kamenná vlna vzniklá bočním tlakem na teplem rozměklou horninu:

6.      Děj, při kterém tyto kamenné vlny vznikají:

7.      Velká trhlina v zemské kůře vzniklá tlakem na tvrdou horninu:

8.      Mezi vnější geologické síly patří:

9.      Působení těchto sil na horniny, skály a pohoří nazýváme:

10.  Tvary hornin vzniklé působením vnějších geologických sil:

 

Jak vznikají ostrovy

1.      Jak vznikly velké ostrovy + konkrétní příklad

2.      Těmto ostrovům obecně říkáme:

3.      Sopečné ostrovy tvoří:

4.      Příklad sopečného ostrova:

5.      Kde může vzniknout korálový ostrov?

6.      Co je Atol a co ho tvoří?

7.      Konkrétní příklad korálového ostrova:

8.      Jak se říká jezeru uprostřed korálového ostrova?