Opočnem za Kupkou

25.06.2018 13:46

V pondělí 18.6. se byli páťáci seznámit s tvorbou Františka Kupky v jeho rodném Opočně. Prohlédli si výstavní síň s jeho obrazy a pokusili se nacházet konkrétní výjevy v jeho abstraktní tvorbě. Žáci při procházce Opočnem plnili různé úkoly, které rozvíjely jejich fantazii a učily je pořádně se rozhlížet kolem sebe a všímat si uměleckých děl, která nás obklopují.