Od teorie k praxi

13.09.2014 07:42

Žáci 6. ročníku naší ZŠ V Dobrém se, jako již tradičně, zúčastnili projektu ve středisku environmentální výchovy v Kosteleckých Horkách. Během dvoudenního pobytu ve dnech 11. – 12. 9. 2014  děti absolvovaly 4 z nabízených programů.

Prvním z programů byl program nazvaný Od ovce ke klobouku. Žáci byly seznámeni s postupem zpracování vlny a následně si vlastnoručně technikou mokrého a suchého plstění vyrobili vlněné suvenýry.

Dalším z programů byl program věnovaný včelařství. Přestože nám deštivé počasí nedovolilo navštívit včelín, paní včelařka nás s tajemstvím včel seznámila v pohodlí Modrého domu. Zážitek to byl více než zajímavý a poučný.

První den jsme zakončili programem nazvaným Historie svícení. Jak už samotný název napovídá, žáci byli seznámeni s historií osvětlení spojenou s návštěvou muzea. Následně jsme si vyzkoušeli výrobu svíček za použití dvou různých technik – nalévání  vosku do různých forem a postupného vrstvení vosku na knot.

Následující den nás čekal projekt Obilí a pečení chleba. I tentokrát jsme navštívili muzeum a seznámili jsme se s postupem výroby mouky. Z vlastnoručně nadrcených zrn si poté žáci upekli výborné chlebové placky.

Společný pobyt v Kosteleckých Horkách byl pro žáky velkým zážitkem. Přispěl nejen k novým poznatkům, ale také k upevnění vztahů ve třídním kolektivu.

Tento program je součástí projektu Pečuj o své zdraví, který byl podpořen Královéhradeckým krajem v rámci programů zaměřených na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže.

Bc. H. Matějková, tř. uč.