Kostelecké Horky 2011

27.03.2012 09:57

 

Zážitkový program žáků ZŠ Dobré

  Žáci šestého ročníku ZŠ v Dobrém se zúčastnili 14.-16. září 2011 projektu v Kosteleckých Horkách  ve středisku environmentální výchovy.

 Program nazvaný „ Návrat k tradicím „ přiblížil dětem venkovský životní styl, zapomenuté tradice a řemeslné techniky. Na vlastní kůži si vyzkoušeli např. mletí obilí na středověkých mlecích kamenech, zadělávání těsta  (odměnou jim byly vlastnoručně upečené chlebové placky), zpracování ovčí vlny (vyčesávání, spřádání, plstění) či výrobu ručního papíru. Ne menší nadšení bylo při návštěvě včelařky a seznámení se životem včel.

 Tento projekt proběhl za finanční účasti Královéhradeckého kraje a přispěl nejen k novým vědomostem, praktickým poznatkům, ale k poznání nových kamarádů a upevnění vztahů v novém třídním kolektivu.

   Třídní učitelka Mgr. M. Michková