Jak jsme se měli v Anglii a další foto

01.08.2016 14:36

Jak jsme se měli v Anglii a další foto

Webnode
30.10.2015 09:24

Za podpory Evropské unie a díky výzvě 56 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se žáci 8. a 9. třídy ZŠ Dobré vydali objevovat krásy Anglie. Našim cílem byl nejen Londýn, ale také jeho okolí. Naše dobrodružství začalo dne 27.9. dopoledne. Žáci se na cestu vydali plní očekávání, ale i obav z neznáma. Díky naší paní průvodkyni i šikovných pánů řidičů naše cesta přes Německo, Belgii a Francii utekla jako voda a už jsme se mohli naloďovat na trajekt. Mnohým z nás nedělala ranní cesta přes kanál La Manche nejlépe, ale vidina toho, co nás čeká na druhé straně byla silnější a všichni jsme ve zdraví, ač velice unavení, přežili. Po dalších několika hodinách už nás vzbudil pohled na probouzející se Londýn. Během několika dalších dní jsme se ho nemohli nabažit. Viděli jsme spoustu památek jako Whitehall, Parlament, Big Ben, Westminsterské opatství, Trafalgarské náměstí Buckinghamský palác, park Sv. Jakuba, náměstí Piccadilly, London Eye, Brighton, Sea World, katedrála Sv. Pavla, Tower, Tower Bridge, mrakodrap Střep, a mnohé další. Druhý den nás také přivítalo přímořské město Brighton, kde jsme poznali krásy mořského světa i euforii z nakupování. Nás pobyt však nebyla jen dovolená. Žáci se ani na ostrovech nevyhli škole. Čekalo je 9 hodin výuky ve škole s rodilým mluvčím. Přes počáteční rozpaky ze strany žáků i vyučujících všichni absolvovali kurz úspěšně a mohou se pochlubit certifikátem. Po jazykové stránce byli žáci zkoušeni i během ubytování. Střechu nad hlavou nám totiž poskytly tamní rodiny, kde to bez angličtiny zkrátka nešlo. Žáci se tak seznámili nejen s autentickým jazykem, ale také novou kulturou a zvyky. Náš pobyt utekl až moc rychle a už už jsme se opět blížili k domovu.  Rodiče plní očekávání a žáci plní zážitků a vzpomínek se znovu setkali v pátek 2.10. kdy jsme se ve večerních hodinách vrátili do Dobrého.  Po dlouhé cestě byli jistě všichni rádi, že jsme opět doma, ale věřím, že část srdce každého z nás zůstala v Anglii, a doufám, že se tam opět někdy v budoucnu vrátíme.