Inspirace na písemné opakování

08.02.2018 08:40

Severní Evropa

Na mapě najít státy Severní Evropy

Znát hlavní města

Které státy jsou monarchie a které republiky

Některé státy S.E. mají přezdívku - jakou?

Znát největší firmy těchto států

do SE řadíme i Pobaltské státy

poloostrovy a ostrovy na kterých se SE nachází

Znát hory či sopky SE

Severní Evropa web.ppt (231936)