informace pro rodiče - 1.školní den

28.08.2017 12:21

ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

se konná      04.09.2017 v 8.00

v budově I. stupně ( u kostela)

s sebou přezůvky, aktovku

Rodiče počítejte s krátkou informační schůzkou ve školní jídelně cca 30min.