Informace k výuce od 8.6.2020

04.06.2020 21:26

Informace k výuce od 8. 6.

 

Přítomnost žáků II.st. ve škole od 8. 6. 2020

(dle manuálu MŠMT Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/20 ze dne 27. 5. 2020)

Skupiny žáků nemusí být neměnné, se skupinou žáků mohou pracovat různí pedagogičtí pracovníci.

 

Organizace:

Budova č. 110 (II.st.)

Budova školy otevřena od 7h, začátek výuky v 7,25h. Dopolední výuka 4h max.  do 11,15h, pak odchod domů nebo na oběd.

Před školou se nebudou žáci shromažďovat, ale budou postupně vcházet do budovy a budou dodržovat dvoumetrové rozestupy. Při vstupu jim bude měřena teplota pověřeným pracovníkem. Z šaten budou bez zbytečného zdržování odcházet do učeben (6. r.  v přízemí obě učebny, 8.r. suterén, 7.r. v přízemí obě učebny), na dveřích učebny bude vystaven seznam žáků.

 

6.r. (musí být rozdělen do dvou skupin) a 8.r. : výuka v  pondělí (8. 6.) a úterý (9.6.) po 4 vyučovacích hodinách

6.r. v pondělí Př, Z, M, Č

8.r. v pondělí Aj, Aj, M, M

 

7. ročník ve středu (10. 6.) a ve čtvrtek (11. 6.) po 4 vyučovacích hodinách

7.r. ve středu Př, Z, M, M

 

První den budou žáci poučeni o pobytu žáků ve škole.

S sebou : učebnice a sešity, psací potřeby, svačina, pití, 1 rouška a igelitový sáček na roušku, přezůvky.

Omlouvání nepřítomnosti : nepřítomnost žáka je třeba nahlásit předem (z organizačních důvodů) a není třeba dokládat potvrzením od lékaře.

 

Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná a ti, kteří zůstávají doma, pokračují ve vzdělávání na dálku.

 

 

Přítomní žáci nejpozději v den nástupu do školy odevzdají podepsané čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory.

Toto prohlášení je na stránkách školy nebo k vyzvednutí ve schránce školy budova ZŠ č. 110.

 

Obědy ve školní jídelně si každý včas přihlásí sám v MŠ.

 

Všichni žáci školy odevzdají učebnice do 16. 6. po dohodě s třídním učitelem, vyprázdní šatní skříňky či šatní boxy.

 

Kdo ještě neuhradil poplatek za školní potřeby, je možné ho uhradit na účet 162113323/0600 nebo v hotovosti ve škole od 8. 6.

Čestné prohlášení ke stažení